Sensor

運動袋款號 : SB-0903A
列印 E-mail

訂購資料 : 可點擊以下方格瀏覽有關資料

 

制服系列 : 圓筒袋,運動袋,手擐袋,波袋
   
產品編號 : SD-0903A 圓筒袋
   
布料 : - 全棉帆布
   
產品特色 : - 布料比較粗糙。
   
  - 袋內配置棉墊,可供放運動用品,例如波鞋、波衫、體積較細的球類等。
   
  - 配可拆除袋帶。
   
  - 兩邊配以手擐,方便攜帶。
   
產品應用 : 適合運動團體或其他組織作為團隊運動袋。
   

實物照片:(可點擊放大)