Sensor

尺碼指南- Polo Shirt
列印 E-mail

Polo Shirt 尺寸  T-Shirt 尺寸  風褸尺寸  褲類尺寸  開胸背心尺寸  衛衣尺寸

各類球衣尺寸  其他產品尺寸

 


 

你可以點擊以下圖案款式,進入查閱該產品的尺碼詳情,從而決定你們的制服的尺碼分佈。
 
短袖 Polo Shirt (平袖)     短袖 Polo Shirt (牛角袖)         長袖 Polo Shirt (平袖) 
           
 
  長袖 Polo Shirt (牛角袖)